2015-03-30
Kulturpris 2014

Dags att söka kulturstipendium och nomiera kulturpristagare!

För 2014 års kulturstipendium och kulturpris skall ansökan respektive nominering vara Kulturnämnden tillhanda senast måndagen den 9 september.

Stipendiater och pristagare koras vid Hässleholms Galakväll den 14 november!

 Nedan finner du information och regler.


 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX