2015-04-01
Biograf

Parkbiograferna i Kulturhuset

Parkbiograferna drivs av Eurostar AB. Biograferna har totalt 345 platser fördelade på tre salonger med respektive 203, 113 och 29 platser. Alla salongerna har möjlighet till rullstolsplatser och är utrustade med digitalt ljud. De två största har hörselslinga.

Ett särskilt program för seniorbio, film på eftermiddagen, finns att hämta i kassan.

Kassan öppnar en timme före dagens första föreställning och stänger när sista föreställningen startat.

Telefon till kassan är 0451-10740

För information om aktuellt program och biljettbeställning www.eurostar.se

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX