Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunala tillgänglighetsrådet

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är underställt
kommunstyrelsen.

Rådets sammansättning

KTR består av fjorton ledamöter. Av dessa utses sju ledamöter från kommunens nämnder och sju ledamöter respektive ersättare från organisationerna för personer med
funktionsnedsättning.

 

Följande organisationer finns representerade i tillgänglighetsrådet:

 • Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB
 • Demensföreningen
 • Synskadades Riksförbund, SRF
 • Handikappidrottsföreningen, HIF Klinten
 • Hörselskadades Riksförbund, HRF
 • Hjärt- och lungföreningen
 • Neuroförbundet
 • Dyslexiföreningen
 • Dövas förening
 • Reumatikerföreningen
 • Fibromyalgiföreningen

Sidan uppdaterades 2017-11-20 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube