Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsnämnden

Postadress

Barn- och utbildningsnämnden

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsnämnden

Stobyvägen 6

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Nämndsekreterare

Malin Dahl
Telefon: 0451-26 84 40


Skicka meddelande till

Mötestider barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts mötestider 2017
      

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

12

9

9

6

4

1

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

7

12

9

7

Sidan uppdaterades 2017-04-25 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube