Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-koordinator

Ludvig Einarsson

Telefon: 0451-26 71 55

EU-koordinator

Josefine Smith

Telefon: 0721-99 68 64

Europaforum Hässleholm

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

EU-samordnare (föräldraledig)

Therese Almqvist

EU-samordnare

Mattis Kristoffersson

Telefon: 0451-26 83 66

EU-samordnare (vik)

Sara Arvidsson

Telefon: 0721-99 68 90

Skicka meddelande till

EU-verksamheter

Sedan 2009 finns flera olika verksamheter som arbetar med EU-frågor i Hässleholms kommun.

Du kan läsa om kommunens övergripande EU-strategi, hitta information om olika EU-program och fonder eller se vilka projekt man just nu arbetar med i kommunen.


Vi är en ledande kommun inom Europafrågor och deltar aktvit i det europeiska samarbetet.


EU-funktioner i Hässleholm

EU-samordnare: Therese Almqvist.

EU-samordnarens målgrupp är förvaltningar och bolag i Hässleholms kommun. Huvuduppgiften är att bevaka och informera kring EU:s finansieringsmöjligheter samt stödja förvaltningar och bolag i att utveckla projektidéer och söka EU-stöd till projekt som främjar verksamhetsutvecklingen.

Läs mer i kommunens övergripande EU-strategi.PDF (pdf, 212 kB)


Europa Direkt Hässleholm

EU-koordinator: Josefine Smith.

Europa Direkt Hässleholm ingår i det europeiska informationsnätverket Europe Direct och finns på Norra Station i Hässleholm. Informationskontoret har till uppgift att sprida information och svara på frågor om EU. Europa Direkt vänder sig till allmänheten i nordöstra Skåne och en särskilt utpekad målgrupp för kontoret är skolor i regionen, i synnerhet gymnasieskolor.


EU-kontor Skåne Nordost

EU-koordinator: Sara Wanther, Anna Josefsson och Ludvig Einarsson.

EU-kontor Skåne Nordosts målgrupp är de kommuner som ingår i Skåne Nordosts samarbetsorganisation och kontoret har till uppgift att stödja dessa kommuner med projektrådgivning och projektutveckling.

EU-kontor Skåne Nordost - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Europaforum Hässleholm

Chef för Europaforum: Lorenz Pucher, Tf Chef Maria Lindblad.

Europaforum startade som ett halvdagsseminarium 2003. Sedan dess har forumet utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Här möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2018-01-24 av Sara Arvidsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube