2015-04-02
Furutorpskolan 7-9

Välkommen

Furutorpsskolan, Vinslöv
Foto: Monica Olsson
Kontakt

Besöksadress och Expedition:
Vannebergavägen 36
282 32 Vinslöv

Tfn: 0451-26 77 90 
Fax: 044-840 10

Postadress:
Box 254
281 23 Hässleholm

Rektor
Johan Johansson
Tfn: 0451-26 77 95
 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX