2015-04-02
Europa Direkt

Europa Direkt Hässleholm

När du vill veta mer om EU - vänd dig till Europa Direkt i Hässleholm

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns cirka 500 Europa Direkt-kontor runt om i Europa med syfte att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU. I Sverige finns det 20 Europa Direkt-kontor.

Vad kan Europa Direkt Hässleholm hjälpa mig med?

Till oss kan du vända dig till om du har frågor och vill veta mer om EU. Vi hjälper till att svara på dina frågor, söka information och tillhandahåller gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor. Vi kan också hjälpa dig när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet. Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med EU-aktuella nyheter och våra aktiviteter. För att prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mejl till europadirekt@hassleholm.se eller anmäl dig på vår webb.

Föreläsningar och debatter

Europa Direkt Hässleholm anordnar debatter, föreläsningar, seminarier och utbildningar om aktuella EU-frågor. Vill du att vi kommer ut till din skola, förening eller organisation och föreläser om EU? Eller vill du anordna ett evenemang med EU-anknytning tillsammans med oss? Tveka inte att höra av dig till oss, vi samarbetar gärna med olika aktörer!

För vem?

Europa Direkt Hässleholm är till för alla invånare i nordöstra Skåne, vilket innefattar kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp samt Östra Göinge. Vi vänder oss särskilt till dig som är ung eller arbetar med ungdomar.
 


Bild

Inbjudan till möte om Integrationsprojekt

Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost bjuder in till möte för att diskutera ett kommande integrationsprojekt inom EU-programmet Europa för medborgarna.
Med bakgrund i den integrationsworkshop som ägde rum förra året på Norra Station har det tydligt framkommit att det finns stora svårigheter vad gäller integrationsprocessen på lokal nivå. Vi har också fått bekräftat att det finns många liknande utmaningar i samtliga kommuner i Skåne Nordost. Vi på EU-kontoret har under våren påbörjat en ansökan för ett projekt inom Europa för medborgarna-programmet som ska fokusera på just integration och hur vi kan förbättra processen på lokal nivå.

Inom Europa för medborgarna finns det olika delprogram, och det vi kommer att ansöka inom heter Nätverk av städer, vilket innebär att man skapar långsiktiga och strukturerade samarbeten mellan kommuner samt lokala och regionala organisationer runt om i Europa. Främst handlar det om kunskaps- och erfarenhetsutbyte/best practices. Målgrupp är kommunala tjänstemän, politiker men även ideella organisationer och företag kan och bör delta. Under två års tid planerar vi samarbeta med tre partners i tre länder och arrangera ett möte i varje land kring ett specifikt tema. Mer information om projektupplägget ges på mötet.

När: 16 april, 13:00-15:30
Var: Konferenslokal 8E, Norra Station Hässleholm

Föranmälan krävs. Frågor och anmälan skickas till edassistent@hassleholm.se

Varmt välkomna!

Extern länk:
http://www.mucf.se/europa-medborgarna
Bild

2014 års demokratiutredning presenteras i Kristianstad

I juli 2014 påbörjades en utredning för att analysera och utarbeta förslag kring hur det medborgarliga engagemanget kan öka i den svenska demokratin under och mellan allmänna val.

Det har nu blivit dags att presentera utredningen och den 3 juni kommer den presenteras under en heldagskonferens på Rådhus Skåne i Kristianstad där demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar. Heldagskonferensen söker svar på frågeställningen som söker svar på hur den lokala demokratin egentligen mår i dagens Sverige. Under dagen kommer dessutom ett antal forskarrapporter presenteras samt ett antal workshops äga rum. Europa Direkt medverkar i workshopen som belyser hur kommuner och regioner kan förbättra sitt arbete med EU-relaterade frågor gentemot medborgarna.

Extern länk:
Läs mer genom att klicka dig vidare till konferensen i Kristianstad

Bild

Seminarie: En gränslös energiunion?

EU:s planerade energiunion är hett debatterat och frågorna kring dess utformande är många. Europahuset arrangerar därmed ett seminarie och panelsamtal med både sakkunniga och beslutsfattare för att diskutera EU:s skapande av en ny energiunion.

Dagen börjar med en introduktion om energiunionen och dess fem dimensioner av Pierre Schellekens, vice kabinettschef för kommissionär Arias Cañete. Därefter ger Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv och Anna Wolf från Naturskyddsföreningen sin syn på energiunionen. Europaparlamentarikerna Peter Eriksson (MP) och Christofer Fjellner (M) samt Nils Vikmång (S), statssekreterare hos Sveriges energiminister, kommer därefter att diskutera den nya unionen. Seminariet avslutas sedan med en paneldebatt med ovan nämnda, där publiken också får chansen att ställa frågor.

Datum: Måndagen den 20 april
Tid: kl. 9.30-11.30
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Extern länk:
Föranmäl dig här

 

Kontakta oss

Besöksadress: Norra Stationsgatan 8B, 281 48 Hässleholm

E-post: europadirekt@hassleholm.se

Telefon: 0451 - 26 71 55

Öppetider:

Måndag - Torsdag 9.00 - 14.00  

Ring eller maila innan om du vill boka in ett möte.

Personal
Ludvig Einarsson 0721 - 99 68 50 

Genvägar
Följ Europa Direkt i Skåne på Facebook

 

 

Europaforum Hässleholm

 

Ditt Europa
 
Vill du som EU-medborgare arbeta eller studera i ett annat EU-land, eller ska ditt företag flytta till eller öppna en ny filial i ett annat
medlemsland inom EU? Portalen Ditt Europa ger privatpersoner och företag den praktiska information som behövs.
 
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX