2014-07-29
Europa Direkt

Europa Direkt Hässleholm

När du vill veta mer om EU - vänd dig till Europa Direkt i Hässleholm

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns cirka 500 Europa Direkt-kontor runt om i Europa med syfte att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU. I Sverige finns det 20 Europa Direkt-kontor.

Vad kan Europa Direkt Hässleholm hjälpa mig med?

Till oss kan du vända dig till om du har frågor och vill veta mer om EU. Vi hjälper till att svara på dina frågor, söka information och tillhandahåller gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor. Vi kan också hjälpa dig när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet. Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med EU-aktuella nyheter och våra aktiviteter. För att prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mejl till europadirekt@hassleholm.se eller anmäl dig på vår webb.

Föreläsningar och debatter

Europa Direkt Hässleholm anordnar debatter, föreläsningar, seminarier och utbildningar om aktuella EU-frågor. Vill du att vi kommer ut till din skola, förening eller organisation och föreläser om EU? Eller vill du anordna ett evenemang med EU-anknytning tillsammans med oss? Tveka inte att höra av dig till oss, vi samarbetar gärna med olika aktörer!

För vem?

Europa Direkt Hässleholm är till för alla invånare i nordöstra Skåne, vilket innefattar kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp samt Östra Göinge. Vi vänder oss särskilt till dig som är ung eller arbetar med ungdomar.
 


Bild

Inbjudan till inspirationsdag den 14 augusti i Hässleholm

Vill du låta dig inspireras av pedagoger som har erfarenhet av
kompetensutveckling och samarbete med kollegor i Europa?
EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm vill bjuda in
dig till en inspirationsdag kring internationellt samarbete i skolan. Fokus under eftermiddagen kommer vara på hur vi kan använda EU:s nya program inom utbildning, ungdom och sport - Erasmus+. Vi går igenom beståndsdelarna i det nya programmet och lyssnar till inspiratörer som nyttjat dessa möjligheter för strategiskt utvecklingsarbete inom skolan. Gästar gör Nelson St. Eufemia, Internationell samordnare vid Utbildningskontoret i Norrköpings Kommun och Malin Westlund, Biträdande rektor T1-skolorna i Linköpings Kommun.

- Hur kan vi lära av övriga Europeiska länder och nyttja EU:s program för att förbättra utbildningen så att EU2020-målsättningarna om sysselsättning och utbildning nås?

Detaljerat program med tider och föredragshållare sänds ut veckorna innan inspirationsdagen.

När: 14 augusti kl 13-16
Var: Norra stationsgatan 8B i Hässleholm

Anmälan till:
Europadirekt@hassleholm.se

Varmt välkomna!
Bild

Lyckat arrangemang startade upp den Europeiska veckan för hållbar energi

Den 23 juni invigdes den Europeiska veckan för hållbar energi på Wanås. Det frö som såddes 2013 har verkligen vuxit till sig och i år lockade arrangemanget rekordpublik.
Under dagen kunde besökarna ta del av ett fullt program med demonstrationer, gårdsbesök, mat, föreläsningar, mingel m.m. Invigde gjorde Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet, som talade varmt om arrangemanget och vikten av konkreta handlingar. Under dagens gång kunde besökarna på ett varierat vis inspireras till förändring och leva mer hållbart, exempelvis genom solceller i hemmet, gå utbildningar i hållbarhet, turista hållbart eller söka projektstöd för särskilda insatser och aktiviteter.


Extern länk:
Läs mer i Kristianstadsbladet
Bild

Boka in ett rollspel för att öka kunskapen om demokrati

Europa Direkt Hässleholm driver sedan i februari ett projekt som syftar till att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare och utrikesfödda i alla åldrar.
Inom ramen för projektet erbjuder vi intresserade skolor att genomföra ett rollspel vars syfte är att, genom praktiska moment, ge kunskap om den demokratiska processen och demokratiska val. Vi har även möjlighet att i samband med ”eftersnacket” (Se nedan för information om rollspelets olika delar) diskutera Sveriges olika politiska arenor (Riksdag, Landsting och Kommun).

Förberedelser inför genomförandet av rollspelet är inte mer än att ni, via oss, får ett fyra sidor långt kompendium med deltagarinformation som bör skickas ut till eleverna innan vi genomför rollspelet, detta för att minska introduktionsfasen i rollspelet.

Målgrupp & Deltagare
Eftersom den primära målgruppen för projektet är förstagångsväljare vill vi i första hand nå denna grupp. Dock har vi, i mån av tid, att efter valet genomföra rollspel där vi når deltagare utanför vår målgrupp.

Förkunskaper
Rollspelet kräver inte att deltagarna har några som helst förkunskaper om Riksdagen eller demokratifrågor. Däremot kommer vi genom ”eftersnacket” att reflektera och dra paralleller till verkligeten och därigenom förhoppningsvis få de deltagande eleverna att reflektera kring sin roll i demokratin Sverige.

Republiken Skolan
Rollspelet Republiken Skolan utspelar sig i ett alternativt nu, där skolans värld helt förändrats efter ett landsomfattande elevuppror. I rollspelet är revolutionen över och skolans framtid står på spel.
Skolverket har trätt in och satt hårt mot hårt, om eleverna själva ska styra ska det ske på en demokratisk grund. Rollspelet utspelar sig under förberedelserna inför detta demokratiska val. Fyra partier diskuterar, överlägger och intrigerar för att bli det parti som styr skolan. Republiken Skolan är ett rollspel som handlar om demokratiska system och politisk utveckling. Deltagarna ska med varandras och handledarens hjälp kunna dra paralleller till riksdagsvalets demokratiska process, och diskutera den utifrån sina egna erfarenheter i spelet.

Vad får deltagarna göra
Deltagarna har mycket makt att styra rollspelet till hur de vill att spelet ska vara. När det kommer till att hitta på saker och nyttja sin kreativa ådra finns det inga begränsningar. Det är helt okej att ljuga och bedra andra deltagare i spelet. Målet är inte att ”vinna”; utan man bör se det som att varje deltagare försöker fatta det beslut som är bäst för deras parti och i förlängingen deras skola.

Spelupplägg
8–25 deltagare
30 minuter introduktion
60 minuter spel
30–60 minuter efterdiskussion

Bokningsinformation
Skulle ni vara intresserade av att boka ett rollspel kan ni med fördel kontakta Mattis Kristoffersson på Europa Direkt i Hässleholm. Detta görs antingen genom e-post: mattis.kristoffersson@hassleholm.se eller telefon: 0723-938432.

« Föregående  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  Nästa »

 

Kontakta oss

Besöksadress: Norra Stationsgatan 8B, 281 48 Hässleholm

E-post: europadirekt@hassleholm.se

Telefon: 0451 - 26 71 55

Öppetider:

Måndag - Torsdag 9.00 - 14.00  

Ring eller maila innan om du vill boka in ett möte.

Personal
Ludvig Einarsson 0721 - 99 68 50 

Genvägar
Följ Europa Direkt i Skåne på Facebook

 

 

Europaforum Hässleholm

 

Ditt Europa
 
Vill du som EU-medborgare arbeta eller studera i ett annat EU-land, eller ska ditt företag flytta till eller öppna en ny filial i ett annat
medlemsland inom EU? Portalen Ditt Europa ger privatpersoner och företag den praktiska information som behövs.
 
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX