Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss för mer information


Skicka meddelande till:

Hässleholm 2030

  • Ingen giltig användare vald.
Hässleholm 2030

Hur ska Hässleholms stad se ut år 2030? Hur ska staden utvecklas – med bland annat bostäder, parker och verksamhetsområden? Hur tar vi tillvara befintliga värden? Fördjupningen av översiktsplanen för Hässleholm stad ska visa vägen för framtidens Hässleholm 2030!

Processen fram till ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Hässleholm stad 2030 sker i flera steg. Under försommaren 2013 hölls programsamråd och dialog kring tre framtagna scenarier för stadens utveckling.


Utifrån programsamrådstidningen och inkommna synpunkter har ett samrådsförslag tagits fram. Detta förslag har vävt ihop de tre olika scenarierna till ett förslag.


Mellan den 24 april till den 26 juni 2015 hölls samråd om det omarbetade förslaget. Samrådet är nu avslutat och inkomna synpunkter behandlas.


Sidan uppdaterades 2015-07-10 av Lisa Hofer

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube