Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Detaljplan för Lille Mats 2 m.fl.(Bokeberg)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus i 10 våningar öster om stjärnhuset och samtidigt pröva en påbyggnad av befintlig servicebyggnad till totalt 6 våningar inom fastigheten Lille Mats 2, Bokebergsgården.

 

Dessutom föreslås befintlig parkmark inom området omgestaltas för att bidra till ett bättre nyttjande.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär tre skeden (samråd, granskning och antagande).

Synpunkter

Planförslaget var på samråd 12 oktober - 9 november 2016.

 

Synpunkter på förslaget kan lämnas både i samrådet och under granskningen. Därefter planeras Byggnadsnämnden besluta att anta detaljplanen.

 

Handläggare

Planarkitekt Annica Holmberg tel 0451-26 89 10 eller planchef Gertrud Richter tel 0451-26 89 11

 

Handlingar

För att se planprojektet visualiserat i 3D klicka på länken nedan (OBS öppna i Google Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 

Sidan uppdaterades 2016-11-10 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube