Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Avgifter

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Alla fastighetsägare och andra som är berörda av en förrättning kallas sakägare.

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna med antingen ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser.


Förrättningslantmätare....................................1 450 kronor/tim

Biträdande handläggare..................................1 150 kronor/tim Expertlantmätare..............................................1 625 kronor/tim Seniorlantmätare..............................................1 825 kronor/tim


Sidan uppdaterades 2017-01-10 av Åsa Håkansson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube