Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63


Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljökontoret. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

En anmälan om installation av värmepumpsanläggningPDF (pdf, 298.9 kB) ska lämnas in till miljökontoret i god tid innan installationen påbörjas. Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillståndPDF (pdf, 298.9 kB). Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde.

På en karta ska den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål ritas ut. Vattenbrunnar, vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.


Om du borrar på annans mark eller närmre än tio meter från grannens kommer miljökontoret att skicka din anmälan till fastighetsägaren eller grannen för att få deras synpunkter.


Avgift

En avgift tas ut för handläggningen enligt nedan (2017):

Bergvärme 1-3 borrhål, 2 670 kr
Bergvärme >3 borrhål, timavgift 890 kr/timme
Ytjordvärme, 2 670 kr

Anläggningar för mycket stora värmepumpar (>10 MW uttagen eller tillförd effekt), 12 460 kr
Övriga anläggningar, 3 560 kr

Självservice

Sidan uppdaterades 2017-10-05 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube