Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Fibersamordnare

Pernilla Rydmark

Telefon: 0451 - 26 77 78

Skicka meddelande till

Fiber, bredband och IT-information

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Hässleholms kommuns bredband och IT. Vi bygger ett nytt nät för digital trafik, ett fibernät. Vår målsättning är att göra Hässleholm till en attraktiv kommun där kommuninvånare ska ha tillgång till modern, snabb och säker IT-kommunikation.

Den digitala infrastrukturen är en viktig faktor för kommunal konkurrenskraft, både för boende och företagande. Regeringens mål är att 90 procent av befolkningen  senast år 2020 bör ha möjlighet till en kapacitet med minst 100 megabit per sekund (Mbit/s). Det innebär att vi i Hässleholms kommun just nu arbetar för att erbjuda fiberuppkoppling till kommunens alla hushåll. 

Fiberinkoppling

Anmäl ditt intresse för fiberanslutning

På portalen fiber.hassleholm.se kan du läsa mer om fiber och anmäla ditt intresse för en fiberanslutning.

 

Till portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fiberetableringsplan

Hässleholms kommun har sedan 2009 ett mål om att 95% av alla hushåll i kommunen år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För att nå målet har en fiberetableringsplan tagits fram. Kommunfullmäktige beslutade att anta fiberetableringsplanen vid sammanträdet den 25 maj 2015. Just nu pågår arbetet med att anlägga ett fibernät i kommunen för fullt.

Tre baskrav

Planen utgår från tre baskrav:

  • Hela kommunen skall omfattas.
    Beslut som tas ska ta hänsyn till hela kommunen både tätort och landsbygd så att alla erbjuds fibernät.
  • Likvärdig avgift i hela kommunen.
    Oberoende av var i kommunen man bor skall man ha likvärdig anslutningsavgift till fibernätet.
  • Öppet nät.
    Nätet skall erbjuda en konkurrensneutral plattform för alla tjänsteleverantörer som så önskar verka i Hässleholm kommuns fibernät.
Fibernätet i Hässleholm

När får mitt område fiberuppkoppling?

Det finns en grundläggande plan men beroende på anslutningsgraden och befintliga samordningsvinster kan turordningen av vilka orter och områden som det byggs ut i komma att ändras. Grundplanen är utformad så att det inte enbart är från Hässleholms stadskärna som nätet växer utan det är planerat stamnätsetablering i många tätorter parallellt. En av anledningarna till detta är att underlätta och möjliggöra fibernätets utvidgning och skapa en större täckningsgrad med hjälp av de lokala fiberinitiativen i form av byanät och fiberföreningar. Det är också viktigt att ändå komma ihåg att planen är heltäckande. Arbetet kommer fortsätta även efter 2020 då de sista fem procenten kommer kunna erbjudas fiberuppkoppling.

 

Klicka här för att se tidsplan och aktuell status i fiberutbyggnaden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här grävs det för fiber

Anslutningsavgift

Fibernätsetableringen bygger på den anslutningsavgift som varje hushåll kommer att betala för att få fibernätet inkopplat. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige till

19 000:- och kommer att uppräknas med konsumentprisindex varje år. En tillkommande avgift på 995:- kommer att debiteras från kommunikationsoperatören för fiberboxen som monteras inne i huset. Utöver avgiften från hushållen kommer kommunen att investera i utbyggnaden av stamnät. Stamnäten är en del av hela fibernätet och en förutsättning för att nätet ska spridas.

Organisation

Hässleholms kommuns fiberutbyggnad drivs av Fibernätet i Hässleholm. Fibernätet i Hässleholm har ansvar för att leda och samordna fiberutbyggnaden i kommunen. Enheten består för närvarande av fibersamordnare, bredbandscoach,  stadsnätstekniker och kommunikatör.

För mer information om fiber

och bredband

Kontakta Fibernätet i Hässleholm, telefon 0451-26 70 00.

Skicka ett meddelande till

Sidan uppdaterades 2017-06-30 av Kjerstin Jonsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube