2015-04-01
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Pia Jonasson
Sidan senast ändrad:
2 oktober -2014 10:42
Administrera

Borgerlig vigsel

---------------------------------------------------------------

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel.

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare. Hässleholms kommun har nio utsedda vigselförrättare:

  • Kerstin Andersson
  • Gunnar Bengtsson
  • Marianne Nilsson
  • Mikael Koenen
  • Lisbeth Johansson
  • Dina Gutrad
  • Evert Storm
  • Catharina Månsson

Intyg om hindersprövning och vigselintyg
För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av skatteverket. Mer information får du från skatteverkets hemsida. Intyget om hindersprövning och vigselintyg ska lämnas till kommunen i samband med beställning av vigseln.  

Plats för vigsel
Vigsel sker vanligtvis i Stadshuset. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats inom Hässleholms kommun.

Vittnen
Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress på dessa anges vid beställning av vigseln. Har man inga egna vittnen kan personal från kommunledningskontoret vara vittnen. Då måste vigseln ske på kontorstid.

Vigseln
Vigseln förrättas enligt särskilt vigselformulär. En del främmande länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Utländsk medborgare, som avser gifta sig i Sverige, bör därför ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.

Borgerlig vigsel i Hässleholm är kostnadsfri.

Nyheter
Riksdag och regering har beslutat om ändringar i reglerna för äktenskap och vigsel att gälla från den 1 maj 2009. Ändringarna innebär bland annat att två personer kan ingå äktenskap med varandra oavsett om de är av samma eller olika kön. Från och med nämnda datum kommer därför inte några partnerskap att kunna ingås. Ett tidigare registrerat partnerskap som registrerats här i landet ska gälla som ett äktenskap om partnerna anmäler till Skatteverket att de vill det. Om anmälan inte görs fortsätter partnerskapet att gälla som registrerat partnerskap. Partnerna kan istället för anmälan omvandla partnerskapet till äktenskap vid en vigselförrättning. Hindersprövning för partnerskap som har gjorts före den 1 maj 2009 gäller efter denna tidpunkt som hindersprövning för vigsel.

 

 

 

Kontakta oss

För tidsbeställning

- fyll i formuläret som finns i vänstermenyn

- eller kontakta Lisbeth Johansson

Postadress
Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Nytorget 1, Hässleholm

Telefon
0451- 26 80 18

Fax
0451- 814 06

E-post

 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX