2014-04-21
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Thomas Erixzon
Sidan senast ändrad:
4 april -2014 15:42
Administrera

Bokbussen

DEN RÖDA BOKBUSSEN FYLLER 10 ÅR I VÅR. HELA BOKBUSSVERKSAMHETEN FYLLER 25 ÅR.

VI FIRAR DETTA MED EN TÄVLING OM ATT RITA DET FINASTE BOKMÄRKET MED BOKBUSSEN PÅ. FLER TÄVLINGAR KOMMER UNDER VÅREN. DET BLIR UTSTÄLLNINGAR BÅDE I BOKBUSSEN OCH PÅ BIBLIOTEKET. VÄLKOMNA TILL BOKBUSSEN!

Bokbussen invigdes den 19 mars vid Stoby skola. Skolan hade gjort ett fint program med sång, musik och diktläsning. Vi bjöd på fika opch Göinge Bil bjöd på glass. Färden gick sen vidare till Sörby skola.

Själva bokbussverksamheten startade i slutet av maj 1989. Första hållplatsen var Östra Ejaröd på Nävlingeåsen. Bilder på den gamla bokbussen finns länk till längre ner på hemsidan.

*

En ny hållplats öppnas i april vid Röke buss pga att en låntagare har flyttat. Hållplatsen vid Harastorp 1 läggs ner.

Nya hållplatser våren 2014 är: Malseröd och Finja, norr om Kungsgårdsv. En del hållplatser är nerlagda, en del tider är ändrade - se ny turlista nedan.

Saknar du en bokbusshållplats där du bor? Kontakta då bokbusspersonalen så ska vi se om det går att ordna en ny hållplats. Vi tar gärna emot önskemål om nya hållplatser!

Hässleholms nya bokbuss
Hässleholms bokbuss på hållplatsen i Snärshult, nordväst om Vittsjö.
Hässleholms nya bokbuss invigdes mars 2004. Den kör till ett hundratal hållplatser runt om Hässleholms kommun - se turlista ovan. Kontakta gärna biblioteket om du är intresserad av att få en bokbusshållplats där du bor!

Bokbussen har med sig drygt 3000 böcker för barn och vuxna.
Det finns romaner, deckare, fantasy, bilderböcker, reseskildringar, böcker om jakt och fiske, hem och hushåll och sport för att ta några exempel. Det finns c:a 30 tidskrifter till utlån. På bussen finns också c:a 500 cd-skivor samt cdROM-spel, böcker på cd, filmer på DVD och musik-DVD.

Genom bokbussen har du tillgång även till stadsbibliotekets böcker, språkkurser, talböcker för synhandikappade och äldre tidskriftsårgångar. Media, som inte finns med i bussen, kan du beställa antingen i bussen eller per telefon.

Lånetider är i regel fyra veckor. Media, som du lånat i bokbussen kan även återlämnas på stadsbiblioteket eller en filial.

Lånekort skriver vi ut på bussen. Tag med legitimation vid ditt första besök.
Bokbussen har en handikapplift, med vars hjälp man kommer in i bussen med rullstol, permobil eller rullator.

Bokbussen gör uppehåll under juli månad och över jul- och nyårshelgen. Helgdagar och helgaftnar är det inga turer. Dag före helgdag slutar vi köra kl 17.00.

Bokbussen kör till följande skolor enligt en särskild turlista - se turlista skolor ovan:
Ballingslöv, Farstorp, Finja, Mala, Norra Sandby, Röke, Stoby, Tormestorp, Vanneberga och Västra Torup.
Flera av skolorna ligger i anslutning till förskola/fritidshem, som också kan låna på skolbussen vid skolbesöken.

OBS! Vid snö, halka eller annat olämpligt väglag kan turerna bli försenade eller ställas in utan föregående meddelande.

Kom gärna med frågor, önskemål och synpunkter. Kontakt med bokbussens personal får du på stadsbiblioteket:
Thomas Erixzon, bibliotekarie 26 71 25
Thomas Svensson, chaufför/biblioteksassistent 26 71 25
Elisabeth Storm, biblioteksassistent 26 71 24
Bokbussens mobiltelefon 0709-71 71 25
E-post: bokbussen@hassleholm.se
Hemsida: www.hassleholm.se/kultur
Postadress: Bokbussen, Kultur Hässleholm , Box 223, 281 23 Hässleholm

Ang. hållplatser våren 2014.

Nya hållplatser våren 2014:

Malseröd
Tors. jämna veckor
kl. 14:55 - 15:10
Start tors. 9 jan.

Finja, norr om Kungsgårdsv.
Tis. udda veckor
kl. 18:00 - 18:10
Start tis. 14 jan.

Röke, vid Röke Buss.
Ons- jämna veckor
kll. 16:00-16:10
Start ons. 16 april

Nedlagda hållplatser; Mala/Sparrsjöv, Matberga, Ballingslöv/affären, Harastorp 1.

 

Nya tidskrifter på bokbussen 2013.
101 nya ideer

Retro

Nostalgia Rock´n Roll magazine

Föräldrar & barn

Hästmagazinet
Detta finns på bokbussen.
Förutom böcker finns det DVD-filmer, CD-skivor, CD-böcker, CD-spel och tidskrifter att låna. Det finns en särskild föräldrahylla, en särskild Skåne-hylla, några hyllor med bygderomaner och landsbygdslitteratur, utöver de vanliga hyllorna med romaner, deckare och fackllitteratur. Det finns gott om barn- och ungdomsböcker att låna. Listor med nya böcker på bussen kommer ca 1 gång i månaden.
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX