2015-03-29

Bergmanska förskolan

Bergmanska förskolan, Vinslöv
Foto: Inger FrankVi vill erbjuda en miljö som inbjuder till upplevelser, upptäckter, skapande experimenterande, lek och lärande.

Vi vill också skapa en miljö som erbjuder tillfällen till olika möten barn - barn, barn - pedagog, barn - föräldrar osv.

Alla barn i förskolan, stora som små, ingår i något projektarbete. Genom att arbeta i projekt skapar barnen nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Barnens erfarenheter, deras nyfikenhet och deras lust att lära tas tillvara och utmanas vidare.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barnens lärande. Den är också ett redskap för oss pedagoger.

 

 

Kontakt

Besöksadress:
Bergmanska förskolan
Stora Torggatan 16
288 32 Vinslöv
Fax: 044-850 33 

Hitta oss på Eniro

Telefon:
Fröet: 0451-26 77 44
Kotten: 0451-26 77 45
Kastanjen: 0451-26 77 46
Boken: 0451-26 77 47
Kök: 0451-26 77 43

Postadress:
Box 254
281 23 Hässleholm


Förskolechef
Inger Frank
Tfn: 0451-26 77 32

Specialpedagog
Susanne Månsson
0734- 25 35 77 

 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX