2014-11-23

Barn och ungdom

"Alla ska få bli sitt bästa!"
Naturförskolan Stralsund
Foto: Ann-Louise Ebbesson


Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tel: 0451-26 70 00

E-post:  Barn- och utbildningsnämnden

Adress: Hässleholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 254
281 23 Hässleholm

Besöksadress: Stobyvägen 6

Naturvetenskap i förskolan
 
Foto: Ann-Louise Ebbesson
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX