2015-02-27

Barn och ungdom

"Alla ska bli sitt bästa" är visionen som ska inspirera allt arbete i kommunens förskolor och skolor.

 

I vänstermenyn hittar du information om all pedagogisk verksamhet i Hässleholm för barn och elever i åldrarna 1-16 år.
 

Foto: Ann-Louise Ebbesson


Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tel: 0451-26 70 00

E-post:  Barn- och utbildningsnämnden

Adress: Hässleholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 254
281 23 Hässleholm

Besöksadress: Stobyvägen 6

Naturvetenskap i förskolan
 
Foto: Ann-Louise Ebbesson
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX