2015-03-31

Barn och ungdom

"Alla ska bli sitt bästa" är visionen som ska inspirera allt arbete i kommunens förskolor och skolor.

Satsning på matematik

Matematiklyftet 

Närmare 250 matematiklärare från kommunens grundskolor deltar i den statliga satsning som tagits fram av Skolverket. Fortbildningen syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i matematik. Genom kollegialt lärande ges matematiklärare möjlighet att få ökade kunskaper i matematikdidaktik så att innehåll, metoder och former för matematikundervisningen kan stärkas. (SFS 2012:161)

Vittsjö skola satsar på matematik - även för föräldrar

Hösten 2014 startade Vittsjö skola projektet "Mattelyft För Föräldrar". En kväll i månaden undervisar försteläraren Jenny Carlsson elevernas föräldrar i matematik. "Genom att engagera föräldrarna så hoppas vi att fler elever når målen. Om föräldrarna kan hjälpa sina barn så hjälper de även oss", säger rektor Pär Bengtsson på Vittsjö skola.


God fika serveras och även en stunds info om annat skolaktuellt.

 

På bilden visar Jenny Carlsson hur man kan använda lärplattan för förkovran.

Från vänster till höger:
Anders Johansson, Tina Andersson, Johan Malm, Sofia Malm, Jenny Paulsson och Jenny Carlsson/Foto: Pär Bengtsson

 

 Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tel: 0451-26 70 00

E-post:  Barn- och utbildningsnämnden

Adress: Hässleholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 254
281 23 Hässleholm

Besöksadress: Stobyvägen 6

Naturvetenskap i förskolan
 
Foto: Ann-Louise Ebbesson
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX