2015-03-31

Spännande projekt på Furutorpskolan F-6

Ett forskningsprojekt som pågår under perioden augusti 2012- juni 2015

Vi har passerat halvlek, läs här om vad som händer:

http://furutorpgoesdigital.blogspot.se

foto: Meta Larsson

Furutorpskolan F-6 har beviljats ett anslag på 3 miljoner kronor från Wallenbergsstiftelsen.

Pengarna ska användas till ett treårigt projekt med målet att implementera IKT på ett sätt som gör att elevernas kunskapsmål uppfylls utifrån ett inkluderande arbetssätt, där flickors och pojkars behov och lärstilar beaktas.

Tre perspektiv kommer att vara i fokus:

  • ett IKT-perspektiv
  • ett lärandeperspektiv
  • ett specialpedagogiskt perspektiv

Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

 

Besök

Furutorpskolan F-6
Vannebergavägen 36
288 32 Vinslöv
Tfn: 0451-26 77 83

Kontakt

Meta Larsson, projektledare

Tfn: 0451-26 77 88

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX