2015-03-28

Hässleholm: Ehrenborg med Trygghetspensionatet

På Ehrenborgs olika våningsplan finns växelvård, korttidsvård och vårdboende.
Här finns också Hässleholms Trygghetspensionat. Pensionatet har 23 platser.

Foto: Cecilia Werne

Ehrenborg ligger centralt på gångavstånd till galleria, torg och kulturhus, resecentrum, hembygdspark och kyrka.

Fotvård och hårvård erbjuds en gång i månaden.

Vid besök på sjukhus och hos tandläkare är det i första hand dina närstående som ska följa med dig.

Du som är gäst äter dina måltider i restaurangen.

Genom att delta i våra aktiviteter blir din vistelse rikare.

Personalen har lång erfarenhet av social service och omvårdnadsarbete. Vi strävar efter att göra din vistelse till en positiv och meningsfull tid.

Trygghetspensionatet är till för dig som är 70+, skriven i Hässleholms kommun och inte har behov av personal i någon större utsträckning.
Du erbjuds pensionatsvistelse under 1-14 dagar.
Kostnaden för dig är 163:30 kronor per dygn.
Du kan vila upp dig i en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Pensionatet kan ge trygghet och stimulering till egna aktiviteter när du behöver tillfälligt stöd och hjälp. Du kanske behöver återhämta dig efter sjukdom eller bryta isolering.
Pensionatsvistelsen kan även fungera som stöd och återhämtning för anhöriga.

Boka vistelse på pensionatet genom att ringa till kommunens äldrelots.
Äldrelotsen kan också ge personlig service i frågor som berör äldre och anhöriga, informera i omsorgsfrågor och förmedla ansökan om förenklat bistånd av trygghetslarm och hemtjänst.

Linnea Wahlström som gäst på Trygghetspensionatet. Här med Bodil Lundahl (vänster) och Anette Bjerborn som båda arbetar på Trygghetspensionatet.
Restaurangen har fönster både in mot gården och ut mot gatan. Matsalen är nyrenoverad 2012.
Restaurangen används som samlingsplats för träffar och grupper av olika slag.
Ett av sällskapsrummen på Trygghetspensionatet.
Tv- och allrum.
Ett av de fräscha pensionatsrummen.
Kontakt

Trygghetspensionatet:
0451 - 26 70 07

Adress:
Ehrenborgsplan 3
281 32 Hässleholm

Enhetschef
Veronica Welin


0451 - 26 70 98

 

Äldrelots
0451 - 26 70 01

Sjuksköterska:
0451 - 26 70 03

Köket/restaurangen:
0451 - 26 70 02

Tvätt:
0451 - 26 70 04

Plan 1:
0451 - 26 70 05

Plan 2:
0451 - 26 70 06

Plan 3:
0451 - 26 70 07
 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX