2015-03-31

Boende för äldre

Du som har ett stort behov av vård och omsorg kan ansöka om särskilt boende.
På ett särskilt boende får du service, omvårdnad och tillsyn hela dygnet.

Särskilt boende är biståndsbedömt enligt socialtjänstlagen. I Hässleholms kommun finns:

Särskilt boende som består av lägenheter i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum för somatiskt (kroppsligt) sjuka och personer med demenssjukdom.

Kommunen anvisar platserna på särskilt boende oavsett om det är kommunen eller en entreprenör som driver verksamheten.

I avgiften ingår hyra, mat, omsorg, service och viss sjukvård.

Särskilda boenden i Hässleholms kommun finns i Hässleholm, Hästveda, Vittsjö, Bjärnum, Tyringe, Sösdala och Vinslöv.

Andra boendeformer
Trygghetsboende för dig som fyllt 70 finns i privat regi.
Seniorboende för dig som är 55+ finns i privat regi.

Foto: Cecilia Werne

 

 

Ansök

Ansök om särskilt boende hos biståndshandläggare:
Växel 0451 - 26 70 00

Ansök om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten

Kontakt

Verksamhetschef särskilt boende
Maria Elfblad 
0451 - 26 87 04

Enhetschefer på särskilt boende

Kontaktlista


Dina rättigheter:
Läs mer om socialtjänstlagen

 

 | Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX