2015-04-02
Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Lokalbokning
Tommy Johansson, tel 0451- 26 71 05 Mobil 0709-71 71 36 
Fax - 0451-26 71 50

Kultur Hässleholm

Kulturnämnden
Box 223,
28123 Hässleholm
E-post

Ordförande
Segerstein, Margreth


Telefon bostad: 0451-80383
Telefon mobil: 0705-380383

1:e vice ordf Johnsson, Ann-Kristine
Telefon bostad: 0451-81791
Telefon mobil: 0708-581791


2:e vice ordförande
Malje, Helena

Telefon bostad: 0451-27066
Telefon mobil: 070-1461899

Nämndssekreterare
Hjalmarsson, Catharina

Telefon: 0451-26 71 03
 

Kansli

Kultur Hässleholm
Box 223, 281 23 Hässleholm
Besöksadress kansli - 2:a Avenyn 1
e-post

Kulturchef
Anders Rosengren
Tel 0451- 26 71 01 mobil 0709- 71 71 01
Fax 0451- 26 71 50
e-post

Programansvarig
Chatarina Wilgotsson
Tel 0451 -26 71 10 mobil 0709 - 71 71 10
Fax - 0451-26 71 50
e-post
Kulturutvecklare för barn och unga
Camilla Persson Thunberg
Tel 0451 -26 71 04 mobil 0709 - 71 71 04
Fax - 0451-26 71 50
e-post

Kulturutvecklare och ansvarig för utställningshallen
Catharina Hjalmarsson
Tel 0451-26 71 03
Fax 0451-26 71 50
e-post

Stadsbibliotek

Hässleholms stadsbibliotek
Box 223, 28123 Hässleholm Stadsbiblioteket
Besöksadress - Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23
Leveransadress - Vattugatan 22, 28131 Hässleholm

Bibliotekschef
Anette Mjöberg
Telefon 0451-26 71 19

Receptionen
Telefon 0451-26 71 00

Informationen
Telefon 0451 - 26 71 11 Stadsbiblioteket

Barnbiblioteket
Telefon 0451 - 26 71 12 Barnbiblioteket

Boken-kommer
Telefon 0451-26 71 16 Stadsbiblioteket

Bokbussen
Telefon 0451 - 26 71 25, 0709-71 71 25 E-post

Vaktmästeri
Telefon 0451 - 26 71 22

Biblioteksfilialer

Bjärnum
Telefon 0451-26 62 44 Hågnarpsvägen 2
20844 Bjärnum 
Bjärnums bibliotek

 

Tyringe
Telefon 0451-26 62 47 
järnvägsgatan 2
28231Tyringe 
Tyringe bibliotek

 

Hästveda
Telefon 0451-26 62 46 
Östergatan 2
28023 Hästveda
Hästveda bibliotek

 

Vinslöv
Telefon 044-26 62 48 
S Järnvägsgatan 29
28831Vinslöv 
Vinslövs bibliotek

 

Sösdala
Telefon 0451-26 71 82 
Vannarödsskolan, Slottsgatan
28010 Sösdala
Sösdala bibliotek

 

Vittsjö
Telefon 0451-26 62 45 
Hårsjövägen 2
28022 Vittsjö
Vittsjö bibliotek

 

Besök oss gärna!

Hässleholm Kulturhus
Box 223
281 23 Hässleholm

Tel 0451-26 71 00
Fax 0451-26 71 50

Besöksadress
Vattugatan 18 / Järnvägsgatan 23

Leveransadress
Vattugatan 22
281 31 Hässleholm


| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX