2015-03-27
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Webmaster
Sidan senast ändrad:
28 juli -2010 10:21
Administrera

Hässleholmsbyggen

AB Hässleholmsbyggen - kommunens bostadsbolag med hyresbostäder i hela kommunen
Adress: Röingegatan 38, 281 38 Hässleholm
Telefon: 0451-38 46 40
Fax: 0451-411 30
E-post: info@hessleholmsbyggen.se

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX