2014-04-18
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Jan Nilsson
Sidan senast ändrad:
7 oktober -2013 11:58
Administrera

Välkommen till Senioren

Vi har öppet måndag-torsdag kl 9.00-16.00 samt fredag kl 9.00-13.00 med drop in, kaffe och gemenskap.

Kom till Senioren för att träffa vänner, prata och ha en trevlig stund. Tag gärna med dig en vän, en granne eller någon annan du känner. Senioren är ett anhörig- och pensionärscentra.

I lokalen finns anhörig-, diagnos- och verksamhetsföreningar.

Här har anhörigkonsulent Kerstin Beyhammar och frivilligsamordnare Gunilla Andersson sina kontor. 

Veckans verksamheter hittar du på informationstavlan till höger innanför dörrarna. Det finns också en anslagstavla där organisationerna informerar om sina verksamheter. Under "Föreningsnytt" i tidningen Norra Skåne hittar du organisationernas annonser om träffar med mera.

Senioren är en plats för att bryta isolering och knyta kontakter med andra.

Hos oss kan du delta i:

  • Anhöriggrupp
  • Tisdagsträff
  • Vävgrupp
  • Snickerigrupp
  • Studiecirkel
  • Canasta- och bridgespel

Du kan också:

  • Läsa dagstidningar
  • Lyssna på föredrag

Senioren är en ideell organisation. På årsstämman har alla Hässleholms pensionärer och anhörigvårdare rösträtt. Årsstämman har valt en styrelse med nio ordinarie ledamöter.

Har du tips eller synpunkter kan du vända dig till:

Ordföranden Per-Åke Fredriksson
Vice ordföranden Lisen Ekdahl
Kassören Anna-Lena Melin
Sekreterare Knut Jönsson

ÄN EN GÅNG
VÄLKOMMEN TILL SENIOREN!

Kontakt

Adress
Tingshusgatan 2
281 31 Hässleholm

Anhörigkonsultent
Carina Svensson
0723 - 89 87 68
Carina Svensson

Frivilligsamordnare
Gunilla Andersson
0451 - 26 87 37
Gunilla Andersson
 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX