2015-03-28
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Jan Nilsson
Sidan senast ändrad:
30 september -2014 15:58
Administrera

Välkommen till mötesplatsen Senioren

Vi har öppet måndag-torsdag kl 9.00-16.00 samt fredag kl 9.00-13.00 med drop in, kaffe och gemenskap.

Kom till Senioren för att träffa vänner, prata och ha en trevlig stund. Tag gärna med dig en vän, en granne eller någon annan du känner. Senioren är ett anhörig- och pensionärscentra.

I lokalen finns anhörig-, diagnos- och verksamhetsföreningar.

Veckans verksamheter hittar du på informationstavlan till höger innanför dörrarna. Det finns också en anslagstavla där organisationerna informerar om sina verksamheter. Under "Föreningsnytt" i tidningen Norra Skåne hittar du organisationernas annonser om träffar med mera.

Senioren är en plats för att bryta isolering och knyta kontakter med andra.

Hos oss kan du delta i:

  • Anhöriggrupp
  • Tisdagsträff
  • Vävgrupp
  • Snickerigrupp
  • Studiecirkel
  • Canasta- och bridgespel

Du kan också:

  • Läsa dagstidningar
  • Lyssna på föredrag

Senioren är också namnet på en ideell organisation. På årsstämman har alla Hässleholms pensionärer och anhöriga rösträtt. Årsstämman har valt en styrelse med nio ordinarie ledamöter.

Har du tips eller synpunkter kan du vända dig till:

Ordföranden Bo Mårtensson
Vice ordföranden Lisen Ekdahl
Kassören Ingela Lindau
Sekreterare Birgitta Houvila

ÄN EN GÅNG
VÄLKOMMEN TILL SENIOREN!

Kontakt

Adress
Tingshusgatan 2
281 31 Hässleholm

 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX