2015-03-30

Regler för bidrag till studieförbund

Kommunfullmäktige har antagit nya regler för bidrag till studieförbund verksamma i Hässleholms kommun.
Genom att prioritera verksamhet med god kvalité som bedöms med utgångspunkt i kommunens fastställda kulturpolitiska mål, ger de nya reglerna mer aktiva och för invånarna bättre studieförbund.
Bidrag betalas ut efter utvärdering och dialogsamtal mellan kulturförvaltning och studieförbund.
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX