2015-03-27

Livsmedel

Allt livsmedel som släpps ut på marknaden omfattas av livsmedelslagstiftningen och krav finns då på hygien och redlighet. Man skall inte bli sjuk av maten och man skall få det man betalar för.

Lagen gäller allt ifrån kyrkkaffe, fiskbilar och spettkaksbagerier till restauranger, livsmedelsbutiker, grossister och korvtillverkare. Det är naturligtvis livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lagens krav uppfylls. Miljönämnden kontrollerar att livsmedelsföretagarna tar sitt ansvar och följer lagen.

 

De flesta livsmedelsverksamheter behöver endast registrera sig hos miljönämnden. Verksamheter som är så kallade animalieanläggningar (till exempel charkuterier och anläggningar som hanterar opastöriserad mjölk) ska  ha ett godkännande av miljönämnden innan uppstart. Det är dock ingen skillnad vad gäller krav på lokalens utformning eller krav på program för egentillsyn. Skillnaden är att animalieanläggningarna blir kontrollerade och granskade innan uppstart och andra livsmedelsverksamheter blir kontrollerade och granskade när verksamheten är igång.

 

Fotograf: Elin Ulander

 

Kontakt

Miljökontoret
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Tfn: 0451-26 83 31
Fax: 0451-417 63
E-post: Miljönämnden

 


| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX