2015-03-28
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Emilia Odhner
Sidan senast ändrad:
24 mars -2015 13:16
Administrera
Kommunarkivet

Välkommen till kommunarkivet i Hässleholm

I kommunarkivet förvaras handlingar från Hässleholms kommun med omnejd från 1863 fram till idag. Dessa handlingar berättar om händelser och personer som verkat och levt här och som du kan ta del av. Arkivet är till för alla oavsett om du vill söka dina rötter, lära känna din hembygd eller behöver råd och stöd med dokumenthanteringen i ditt jobb.

Kommunarkivet finns i stadshuset med plats för sammanlagt 2 115 hyllmeter arkivhandlingar. I arkivet kan du ta del av handlingar från de upphörda kommunerna (se länk till vänster) samt nyare handlingar.Tillsammans utgör arkiven en del av det lokala och nationella kulturarvet och beskriver Hässleholm och dess invånare.

Vad finns i arkivet?

I arkivet finns det handlingar från kommunala verksamheter, bolag och föreningar. Till exempel handlingar som rör grund- och gymnasieskolor, protokoll från kommunfullmäktige samt bygglovshandlingar och ritningar över fastigheter äldre än 1974.

I kommunarkivet finns även vissa donerade enskilda arkiv.

Hur gör jag för att få ut en handling?

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Vissa handlingar kan däremot omfattas av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar. Kontakta kommunarkivet om du vill ha hjälp.

 

Vill du besöka kommunarkivet?

Du är välkommen att besöka kommunarkivet.
För att vi ska kunna ge dig bästa service, ring eller e-posta före ditt besök!

Betyg och skolhandlingar

Betygs- och examenskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Skolhälsovårdsjournalerna, omfattas av sekretess.
I kommunarkivet förvaras framför allt äldre skolhandlingar. För nyare betyg kontaktas elevens skola. 

För att kunna leta fram exempelvis betyg eller skolhälsovårdsjournal behövs följande:

• Elevens för- och efternamn (efternamn som ogift)
• Personnummer
• Skola
• Klassbeteckning
• Vilket år eleven börjat och/eller slutat skolan

 

Har du gått i JB-gymnasiet i Hässleholm?

I kommunarkivet finns alla betyg och skolhälsovårdsjournaler från JB-gymnasiet i Hässleholm.

Fastigheter

På kommunarkivet finns äldre ritningar och bygglovshandlingar för fastigheter byggda före 1974. Nyare bygglovshandlingar finns hos Stadsbyggnadskontoret.

 

Kommunarkivet

För att vi ska kunna ge dig bra service, ring oss eller e-posta före ditt besök.

E-post till Kommunarkivet

Kontakta oss
Arkivarie
Emilia Bergvall Odhner
Tel: 0451-26 83 65

Arkivarie
Hanna Lindberg
Tel: 0451-26 84 87

Adress

Postadress
Kommunarkivet
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Nytorget 1, Hässleholm

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX