2014-10-23
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Emilia Odhner
Sidan senast ändrad:
15 oktober -2014 15:51
Administrera
Kommunarkivet

Välkommen till kommunarkivet i Hässleholm

I kommunarkivet förvaras handlingar från Hässleholms kommun med omnejd från 1863 fram till idag. Dessa handlingar berättar om händelser och personer som verkat och levt här och som du kan ta del av. Arkivet är till för alla oavsett om du vill söka dina rötter, lära känna din hembygd eller behöver råd och stöd med dokumenthanteringen i ditt jobb.

Kommunarkivet finns i stadshuset och är kommunens centralarkiv med plats för sammanlagt 2 115 hyllmeter arkivhandlingar. I arkivet kan du ta del av handlingar från de upphörda kommunerna (se länk till vänster) samt nyare handlingar.Tillsammans utgör arkiven en del av det lokala och nationella kulturarvet och beskriver Hässleholm och dess invånare.

Vad finns i arkivet?

I arkivet finns det handlingar från kommunala verksamheter, bolag och föreningar. Här förvarar vi till exempel handlingar som rör grund- och gymnasieskolor, protokoll från kommunfullmäktige samt bygglovshandlingar och ritningar över fastigheter äldre än 1974.

Vi förvarar även vissa enskilda arkiv inom det område som idag utgörs av Hässleholms kommun.

Hur gör jag för att få ut en handling?

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Vissa handlingar som bevaras hos oss omfattas däremot av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar. Kontakta kommunarkivet så hjälper vi dig.

Har du gått i JB-gymnasiet i Hässleholm?

Hässleholms kommunarkiv förvarar betyg och skolhälsovårdsjournaler från JB-gymnasiet i Hässleholm. Hur du kan ta del av dem kan du läsa under rubriken Betyg och skolhandlingar längre ned på sidan.

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

I de kommunala arkiven förvaras handlingar rörande barn som placerats i barn- eller fosterhem. Du kan ta del av denna information om dig själv.

Till och med 31 december 2014 har du möjlighet att ansöka om ersättning hos Ersättningsnämnden om du utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelse i samhällsvården.

Betyg och skolhandlingar

Betygs- och examenskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. För att kunna leta fram exempelvis betyg eller skolhälsovårdsjournal behöver vi veta följande:

• Elevens för- och efternamn (efternamn som ogift)
• Personnummer
• Skola
• Klassbeteckning

• Vilket år eleven börjat och/eller slutat skolan

Fastigheter

På kommunarkivet förvaras äldre ritningar och bygglovshandlingar för fastigheter uppförda fram till 1974. Nyare fastigheter finns hos Stadsbyggnadskontoret. För att söka efter bygglovsakter behöver vi veta:

• Fastighetsbeteckning
• Adress

Vill du besöka kommunarkivet?

Du är välkommen att besöka kommunarkivet. Ta gärna kontakt med arkivets personal och boka tid innan ditt besök, så att vi har möjlighet att ta fram materialet. Vi har öppet måndag till fredag klockan 09:00-12:00. Andra tider sker efter överenskommelse.

För att vi ska kunna ge dig bästa service, ring eller e-posta före ditt besök!

Adress

Postadress
Kommunarkivet
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Nytorget 1, Hässleholm

E-post till Kommunarkivet

Kontakta oss
Arkivarie
Emilia Bergvall Odhner
Tel: 0451-26 83 65

Arkivarie
Anna Åkesson
Tel: 0451-26 83 64

Arkivarie
Hanna Lindberg
Tel: 0451-26 84 87

Kommunarkivets telefontider

Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

Välkommen att besöka kommunarkivet, dock efter överenskommelse.

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX