2015-02-27
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Jan Nilsson
Sidan senast ändrad:
10 februari -2015 12:33
Administrera

Chefer inom Funktionsnedsättning stöd och service

Verksamhetschef           
Elisabet Mineur          0451-26 74  25  
                                                                             

Personlig assistans barn och vuxna, kontaktpersoner vuxna
Christina Petersen      0451-26 75 03
    
                                                                                
Personlig assistans vuxna, ledsagning, avlösning
Viveca Ågren             0451-26 75 11      
                                                                                
Barn och ungdom
Åsa Jönsson               0451-26 74 22   
                                                                              
Gruppbostäder i Vinslöv och Högalidsgatan 10
Senada Hodzic             0451-26 74 43       

Gruppbostäder i Bjärnum, Vittsjö och Hässleholm
Gunnel Malmgren      0451-26 74 14


Gruppbostäder i Hästveda och Hässleholm
Gun Augustsson       0451-26 75 54    


Gruppbostäder i Tyringe, Tormestorp och Sjörröd
Vikki Larsson          0451-26 75 25     

Boende och boendestöd
Linda Widmark      0451-26 80 13 

Stöttecenter, boende, boendestöd och kontaktpersoner
Anette Ruderstam   0451-26 88 04

Boende och korttidsplatser och serviceboende i Hässleholm
Vakant                   0451 - 26 61 58

Daglig verksamhet  
Lena Hedvall-Nilsson 0451-26 88 10    

                                                                                
Daglig verksamhet träffpunkt Ljusglimten  
Assar Nilsson           0451-26 75 47   
 

Besöksadress och postadress

Verksamhetschef
Löjtnant Grandlunds väg 14
281 52 Hässleholm

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX