2015-03-29
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Carina Westerlund
Sidan senast ändrad:
25 februari -2014 11:51
Administrera

Avfallshantering och återvinning

I vår kommun sorterar vi allt avfall och återvinner på bästa sätt. Det är anledningen till att kommunen blivit utsedd till årets miljökommun år 2012 av Avfall Sverige.

Hässleholm Miljö AB sköter avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i Hässleholms kommun. I kommunen finns flera återvinningscentraler till allmänhetens service. Den centrala avfallsanläggningen finns i Vankiva strax norr om Hässleholm. Läs mer på Hässleholm Miljö AB:s hemsida (länk till höger) om hur du ska sortera ditt avfall och vem du kan kontakta vid frågor. 

Till höger finns också en länk till kommunens renhållningsföreskrifter och resursoptimeringsplan.

Kontakt

Hässleholm Miljö AB
Box 104
281 22 Hässleholm
0451-26 82 00
www.hassleholmmiljo.se


Miljökontoret
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Tfn: 0451-26 83 31
Fax: 0451-417 63
E-post: Miljönämnden

 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX