2015-03-27
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Webmaster
Sidan senast ändrad:
16 juli -2010 14:22
Administrera

Bjärnum

Bjärnum är beläget 16 km norr om Hässleholm och har ca 2 400 invånare i tätorten.
Ursprungligen var Bjärnum en mindre by öster om kyrkbyn. Då järnvägen 1890 kom till bygden utvecklades en livaktig träindustri. På 1950-talet fanns ett 40-tal möbelfabriker. Idag finns tio möbelfabriker i Bjärnum, där Älvsbyhus är den största.

Bjärnums museum i Hembygdsparken är sevärt. Åtta större och mindre byggnader med samlingar speglar bygdens historia. Intressant är samlingen av träfigurer skurna av Alte Nilsson. Ett lantbruksmuseum, skolmuseum och snickerimuseum kompletterar bilden.

Bjärnum har en väl utbyggd service med barnomsorg, låg-, mellan- och högstadieskola, bibliotek, bank, butiker, post, vårdcentral och flera idrottsanläggningar. Här finns en mycket populär utbildning i teater, musik och dans. Ansvarig för den är folkhögskolan i Markaryd. I Bjärnums närhet finns ett flertal sjöar, omgivna av bokskog.

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX